Mặt Trời Vuông Góc Với Mặt Trời Thiên Vương Sao Kim

* Mặt Trời Vuông Góc Với Mặt Trời

Cái tôi quá cao có thể khiến bạn rơi vào rắc rối ngày hôm nay. Tính kiêu căng ngạo mạn, sự tự tin thái quá cũng có thể mang lại những thách thức. Những người cầm quyền có thể nhận thất rằng hôm nay  bạn rất ích kỷ và độc đoán. Đừng làm liều hay đánh cược trong hôm nay.

* Mặt Trời Vuông Góc Với Sao Thiên Vương

Những điều bất ngờ có thể xảy đến với bạn ngày hôm nay. Những bất ngờ này có thể khiến bạn bối rối và nếu như vậy, chúng sẽ giúp bạn trưởng thành hơn. Hãy coi chúng là những thách thức và kinh nghiệm học tập. Các vấn đề có thể xảy ra hôm nay xuất phát từ hành vi lập dị của bạn. Hãy tránh việc làm phóng túng và thực hiện mọi việc thích đáng. Mọi người dường như rất bất bình về tính độc đoán của bạn. Đừng thu hút sự chú ý không cần thiết về phía mình. Hãy cảnh giác trong ngày hôm nay vì tính bốc đồng của bạn có thể dẫn đến tai nạn. Hãy cưỡng lại ham muốn đánh đổ tất cả mọi thứ chỉ vì tìm kiếm một thứ mới mẻ.

* Mặt Trời Vuông Góc Với Sao Kim

Việc thiếu nhạy cảm trong cảm xúc có thể dẫn đến khó khăn về mặt tình cảm với những người thân của bạn. Cố gắng hiểu cảm xúc của người khác trước khi tiêm cái tôi lớn thành tình hình. Bạn có cơ hội để học một cái gì đó có giá trị về bản thân thông qua các mối quan hệ của bạn với người khác. Sử dụng các cơ hội để phát triển. Tránh tự buông thả và lười biếng.

Loading Facebook Comments ...