Cổng từ an ninh có thể gây ra cháy nổ ?

Hiện trên thị trường đang có nhiều người thắc mắc rằng, không biết cổng từ an ninh có gầy ra cháy nổ hay không ? Đây là một trong những thắc mắc thực sự lạ , chưa bao giờ có hiện tượng một chiếc cổng an ninh nào trong quá trình sử dụng có thể gây ra cháy nổ.

Chúng tôi đơn vị vinamax , là một trong những đơn vị thực hiện phân phối các thiết bị siêu thị. Trong những thiết bị siêu thị đó có các sản phẩm như , giá kệ siêu thị, giá kệ kho hàng, các loại tủ sắt locker vinamax, và sản phẩm không thể thiếu trong cửa hàng siêu thị đó chính là : “Cổng từ an ninh”.

Cổng từ an ninh siêu thị

Chúng tôi thực hiện phân phối cung cấp các thiết bị siêu thị cho khách hàng trên pháp khu vực Miền Bắc này trong khoảng 4 năm nay. Những chưa thấy một đơn vị nào thắc mắc rằng cổng từ an ninh đang sử dụng tự dưng nó phát cháy.

Cổng từ chống trộm shop quần áo

Theo những thông tin mà chúng tôi biết và hướng dẫn đến các khách hàng, và có thể khảng định với khách hàng đang sử dụng những chiếc công từ ninh, và những khách hàng đang có nhu cầu sử dụng những chiếc cổng từ an ninh này rằng: Không có chuyện cổng từ an ninh bống nhiên bị cháy nổ nhé.

Để nghị những người đưa thống tin sai lệch này xem xét lại ngôn từ của mình trong quá trình phát biểu liêu gây đến những thiệt hại không đáng có.

Loading Facebook Comments ...